Continental 2019 / Solidarnost 3


Statistički pregled (2017 vs 2018 vs 2019)

Solidarnost 1 (2017) Solidarnost 2 (2018) Solidarnost 3 (2019)
Broj prijavljenih ekipa 22 30 20
Broj prijavljenih igrača 107 146 92
Broj odigranih mečeva 60 105 60
Ukupan broj pinova na nivou lige 47476 88573 44881
Prosek srušenih pinova na nivou lige 100.58 108.55 107.89
Broj pojedinačnih rezultata 472 816 416
Najbolji pojedinačni rezultat 212 208 191
Najslabiji pojedinačni rezultat 19 36 35
Broj rezultata u opsegu 0 - 49 13 6 7
Broj rezultata u opsegu 50 - 99 226 317 161
Broj rezultata u opsegu 100 - 149 210 430 218
Broj rezultata u opsegu 150 - 199 21 61 30
Broj rezultata 200 + 2 2 0
Odnos igrača Muškarci / Žene 57 / 50 82 / 64 47 / 45
Broj bacanja (M / Ž / Blind) 271 / 191 / 10 489 / 317 / 10 234 / 174 / 8
Broj srušenih pinova (M / Ž / Blind) 30292 / 16604 / 580 58654 / 29419 / 500 27853 / 16598 / 430
Prosek srušenih pinova (M / Ž) 111.78 / 86.93 119.95 / 92.80 119.03 / 95.39