Continental 2017 / Solidarnost


Takmičenje u bowlingu
'Solidarnost' 2017
Jumanji Bowling Centar
ContiTech Fluid Serbia d.o.o.

Pravilnik lige

Takmičenje u bowlingu 'Solidarnost'

1. Opšte odredbe

 • Takmičenje u bowlingu organizuje se u prostorijama Jumanji Bowling Centra i odvija se po pravilima ustanovljenim između Jumanji Bowling Centra i kompanije Continental | ContiTech Fluid Serbia d.o.o.
 • Ekipe koje se prijavljuju ujedno se obavezuju na pridržavanje pravila koje nalaže pravilnik lige.
 • Pravila koja definišu prava na prijavu i uslove učešća u ligi nalaze se isključivo u pravilniku kompanije Continental ContiTech Fluid Serbia d.o.o. i neće biti objavljivana na sajtu i oglasnoj tabli bowling centra.
 • Liga se odvija isključivo po pravilima propisanim ovim pravilnikom.

2. Struktura i sistem takmičenja

 • Liga se sastoji iz dva odvojena dela, grupne faze takmičenja i završnog eliminacionog turnira.
 • Grupna faza obuhvata 4 kola u kojima sve ekipe ostvaruju po jednak broj učešća (4 meča). Po završetku grupne faze i na osnovu tabele i plasmana timova 16 najbolje plasiranih ekipa ulaze u završnu fazu takmičenja.
 • Završni turnir se sastoji iz 4 eliminacione (nokaut) runde. Parovi svake runde se određuju žrebom. Pobednik meča nokaut faze ostvaruje plasman u narednu rundu dok poražena ekipa završava svoje učešće.
 • Poslednja runda je rezervisana za finalni meč i meč za treće mesto.

 • Jedan meč lige se sastoji iz duela dve ekipe.
 • Timovi i igrači koji učestvuju u ligi biće rangirani putem odvojenih tabela.
 • Tabela sa timovima formira se na osnovu bodova koje su timovi osvojili na mečevima regularnog dela lige.
 • Rang lista igrača formira se na osnovu proseka srušenih pinova kojeg su ostvarili igrači.
 • Hendikep za timove i igrače ne postoji.

3. Forma odigravanja mečeva

 • Međusobni meč dve ekipe odigrava se na dve staze (jedna pored druge).
 • Ekipu na meču sačinjavaju maksimum 4 igraĉa (A1-A4 ili B1-B4), bez prava izmene u toku meča.
 • Svaki meč sastoji se iz 4 pojedinačna duela igrač-protiv-igrača (A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4).
 • Igrač pod svojim rednim brojem u ekipi (A1) odigrava duel protiv protivničkog igrača sa istim rednim brojem (B1). Princip je isti i za preostale duele igrača (A2-B2, A3-B3, A4-B4).
 • Redosled igrača se određuje na osnovu proseka srušenih pinova. U prvom meču pomenuti redosled ne postoji.
 • Redosled igrača i raspored duela unapred su određeni zapisnikom.
 • Parovi staza unapred su određeni rasporedom.

4. Bodovanje tokom utakmice

 • Meč se sastoji iz četiri pojedinačna duela igrač-protiv-igrača.
 • Pobednik takvog duela osvaja 2 poena za svoju ekipu. U slučaju nerešenog rezultata, oba igrača osvajaju po 1 poen.
 • Sabiranjem osvojenih poena kod sva 4 igrača u ekipi dobija se rezultat meča.
 • Ekipa koja po završetku meča u zbiru bude skupila više pinova od protivnika osvaja još 2 dodatna poena.
 • U slučaju nerešenog broja srušenih pinova obe ekipe osvajaju po 1 dodatni poen.
 • U toku jednog meča moguće je osvojiti ukupno 10 poena (4 pojedinačna duela po 2 poena + 2 poena za srušene pinove). Ovi poeni ujedno čine konačan rezultat meča (10-0, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, 5-5)
 • Pobednik meča osvaja 2 boda koja se ekipi unose u tabelu lige. U slučaju nerešenog rezultata (5:5), obe ekipe osvajaju po 1 bod.

5. Termini i raspored odigravanja mečeva

 • Odigravanje mečeva lige je utorkom i četvrtkom u terminima od 17h i 18h.
 • Raspored mečeva utvrđen je kalendarom takmičenja koji sprovodi organizator turnira. Takmičenje se odvija prema utvrđenim satnicama i kalendaru organizatora, a u skladu sa organizacijom smenskog rada u Contitech Fluid Serbia.
 • Kalendar odigravanja biće istaknut na sajtu bowling centra i oglasnoj tabli ContiTech Fluid Serbia.
 • Svaka izmena u rasporedu mečeva i terminima biće pravovremeno objavljena na sajtu bowling centra.
 • Meč redovnog kola moguće je odložiti samo uz dozvolu bowling centra i ukoliko se o odlaganju meča usaglase obe ekipe. Za odlaganje meča potrebno je podneti pismenu ili usmenu molbu min. 24 sata pre početka meča.
 • Odloženi mečevi mogu se odigrati od ponedeljka do četvrtka u popodnevnim terminima.
 • Odložen meč je poželjno odigrati najkasnije do početka narednog kola/runde.
 • Ukoliko se ekipe usaglase oko novog termina meča, novi termin je potrebno prijaviti osoblju bowling centra minimum 24 sata pre zvaničnog (redovnog) termina.
 • Ukoliko se ekipe ne usaglase o novom terminu meča, dužne su da o tome obaveste osoblje bowling centra minimum 24 sata pre zvaničnog termina, a konačnu odluku o odigravanju odloženog meča doneće glavni sudija lige.
 • U zavisnosti od tehničkih uslova i mogućnosti bowling centar ima pravo da prihvati ili odbije zahtev za odlaganje meča. Takođe, bowling centar zadržava pravo da usled okolnosti prouzrokovanih višom silom odloži određenu utakmicu, čitavo kolo ili rundu nokaut faze.

6. Uslovi koje ekipe moraju da ispune da bi započele meč lige

 • Po dolasku na meč kapiteni ekipa prijavljuju sastav ekipe od najviše četiri igrača.
 • Prijava igrača vrši se osoblju na recepciji bowling centra i to 15 minuta pre početka meča
 • Da bi ekipa mogla da odigra utakmicu mora da ima prijavljena minimum 3 igrača (preostali četvrti igrač je Blind, odnosno rezultat od 50 srušenih pinova).
 • Ako u toku odigravanja meča dođe do povrede igrača tako da isti nije u mogućnosti da nastavi meč, od tekućeg bacanja se tom igraču piše 0 srušenih pinova u preostalim bacanjima. Protivnički igrač nastavlja svoju igru do kraja.
 • Ako ekipa ne ispunjava uslove da započne meč, meč se registruje porazom službenim rezultatom 10–0.
 • Ekipa koja nema protivnika u meču redovno odigrava svoj meč. Ekipi se upisuje pobeda službenim rezultatom 10-0 a rezultati koje igrači ostvare u tom meču ulaze u njihov pojedinačni i timski skor.

7. Uslovi koje bowling centar ispunjava pre početka i za vreme trajanja meča

 • Predviđene staze za odigravanje mečeva lige su 1-8.
 • Sve staze na kojima će se igrati mečevi biće pripremljene tako da maksimalno budu jednake.
 • Meč može da počne tek nakon što su se kapiteni obe ekipe složili da su svi uslovi ispunjeni.
 • Ukoliko zbog tehničkih nedostataka bowling centar nije u mogućnosti da obezbedi uslove za početak meča kapiteni mogu tražiti odlaganje iste. Ovo odlaganje se može obaviti isključivo prema ovom pravilniku tj. odložen meč se mora odigrati najkasnije pre početka sledećeg kola/runde.
 • U slučaju kvara jedne staze ekipa će biti premeštena na prvu slobodnu stazu. Ukoliko to nije moguće, a kvar je moguće otkloniti u roku 15 minuta, igra će se nastaviti redovno nakon prekida. Ukoliko nije moguće otkloniti kvar utakmica se prekida a bowling centar će u dogovoru sa kapitenima ekipa odrediti novi termin za završetak utakmice.

8. Vođenje zapisnika

 • Zapisnik popunjava ovlašćeno lice bowling centra po završetku svakog meča.
 • Po završetku meča primerak zapisnika dobijaju obe ekipe a overavaju ih svojim potpisima kapiteni ekipa.
 • U slučaju nepravilnosti zapisnik se ispravlja pred kapitenima obe ekipe.
 • Bez obzira na postojanje potpisanih zapisnika, glavni sudija lige zadržava pravo izmene ukoliko je nepravilnost naknadno ustanovljena. Svaka naknadna izmena biće objavljena na sajtu bowling centra a objavljeni zapisnik kao takav je konačan i punovažan.

9. Suđenje

 • Liga se igra po pravilima propisanim ovim pravilnikom i akteri dužni su da budu upoznati s njima i da ih se strogo pridržavaju. Sve sporne situacije rešavaju isključivo kapiteni ekipa uz ovlašćeno lice bowling centra.

10. Ponašanje za vreme trajanja mečeva

 • U prostoru za igrače (player box) mogu da se nalaze samo igrači koji su prijavljeni za utakmicu.
 • Svi ostali akteri (publika) moraju tokom meča biti van prostora za igrače.
 • Ometanje protivničkog igrača prilikom izvođenja bacanja je strogo zabranjeno.
 • Prilikom izvođenja bacanja prednost ima igrač koji je prvi izašao na stazu.
 • U slučaju istovremenog izlaska na stazu, prednost ima igrač koji se nalazi sa desne strane.
 • Svako kršenje pravila ili nesportsko ponašanje prijavljuje se osoblju bowling centra. Za rešavanje nastalog prekršaja zadužen je glavni sudija lige, ili zapisničar meča uz dozvolu glavnog sudije.

11. Disciplinske kazne

 • Prva opomena za igrača/ekipu.
 • Druga opomena za igrača/ekipu.
 • Diskvalifikacija igrača/ekipe.
 • Ukoliko diskvalifikovani igrač ne želi da napusti prostor za igrače ovlašćeno osoblje bowling centra ima pravo da diskvalifikuje čitavu ekipu i zaključi zapisnik porazom službenim rezultatom 10-0.
 • Bowling centar ima pravo da diskvalifikuje igrača za čitavu sezonu.
 • Ekipa koja 5 puta izostane sa mečeva lige biće automatski diskvalifikovana.

12. Kalendar takmičenja

 • Za vreme državnih i verskih praznika neće biti odigravanja mečeva lige.
 • Parovi prve eliminacione runde biće objavljeni po završetku grupne faze takmičenja.
 • Parovi ostalih eliminacionih rundi biće objavljeni po završetku prethodne runde.
 • Kalendar takmičenja biće pravovremeno ažuriran parovima eliminacionih rundi.

13. Dodatna uputstva

 • Dozvoljeno zagrevanje igrača je najviše 30 minuta pre početka meča.
 • Kapiteni svih ekipa dužni su da prijave sastave 15 minuta pre početka mečeva.
 • Maksimalno tolerisano kašnjenje na meč je 10 minuta.
 • U sluĉaju kašnjenja preko 10 minuta, bowling centar ima pravo da proglasi utakmicu rešenom u korist prisutne ekipe službenim rezultatom 10:0.
 • Svaku spornu situaciju potrebno je prijaviti osoblju bowling centra u što kraćem roku, a najkasnije po završetku meča. Naknadne žalbe biće odbačene u celosti kao neosnovane.
SVE ODLUKE KOJE BUDU DONESENE KAO DOPUNA ILI IZMENA OVOG PRAVILNIKA BIĆE OBJAVLJENE NA WEB SAJTU BOWLING CENTRA, A SAMOM OBJAVOM POSTAJU PUNOVAŽNE.
Kontakt osoba: Dragomir
radioactivesound(at)gmail(dot)com
Jumanji Bowling Centar, 10.04.2017.

BowlingLeague v2.1
Publisher: Dragomir Blackwaltz / Terminus Security
Technical implementation and support: Terminus Security
Contact: radioactivesound(at)gmail(dot)com