Jumanji Liga 2016-2017


Hendikep tabela

       Kao što je i objašnjeno u najavi lige, hendikep predstavlja extra poene koje igrači dobijaju na osnovu ostvarenih rezultata. Hendikep se određuje u odnosu na ostvareni prosek srušenih pinova i za svako naredno kolo. Sistem hendikepa je vrlo jednostavan, što je manji prosek srušenih pinova to je hendikep veći, i obrnuto.

Baza (B) = 160 srušenih pinova Procenat hendikepa (%) = 70%

Računanje hendikepa:
H = (Baza hendikepa - prosek pinova) x %(hendikep)
H = (160 - prosek pinova) x 70%

Primeri po tabeli:
Za prosek pinova od 132 hendikep za sledeće kolo nosi +19 pinova za svaki odigrani set
Za prosek pinova od 142 hendikep za sledeće kolo nosi +12 pinova za svaki odigrani set
Za prosek pinova od 125 hendikep za sledeće kolo nosi +20 (max) pinova za svaki odigrani set

Napomena:
Kod proračuna hendikepa decimale se zanemaruju.
Igrači sa prosekom 160 i više srušenih pinova ne dobijaju hendikep. Hendikep je ograničen na maksimum +20.Hendikep tabela


prosek > hendikepprosek > hendikepprosek > hendikepprosek > hendikep
ispod 131 = max. hdp 138 = 15 hdp 146 = 9 hdp 154 = 4 hdp
131 = 20 hdp 139 = 14 hdp 147 = 9 hdp 155 = 3 hdp
132 = 19 hdp 140 = 14 hdp 148 = 8 hdp 156 = 2 hdp
133 = 18 hdp 141 = 13 hdp 149 = 7 hdp 157 = 2 hdp
134 = 18 hdp 142 = 12 hdp 150 = 7 hdp 158 = 1 hdp
135 = 17 hdp 143 = 11 hdp 151 = 6 hdp 159 = 0 hdp
136 = 16 hdp 144 = 11 hdp 152 = 5 hdp 160 = 0 hdp
137 = 16 hdp 145 = 10 hdp 153 = 4 hdp iznad 160 = 0 hdp

BowlingLeague v2.1
Publisher: Dragomir BlackwaltZ / Terminus Security
Technical implementation and support: Terminus Security
Contact: radioactivesound(at)gmail(dot)com